1
1
1
1
1

AAV感染肺部

AAV使用方法 腺相关病毒 云梦 •  2024-03-01 • 最后回复来自 梧桐树下
1
1
1
1
1
1
1
1

AAV可以感染细胞吗?

细胞 腺相关病毒AAV 11111_ •  2023-11-21 • 最后回复来自 橘子
1
1
1
1
分类:AAV
AAV

AAV

    

    

  • 188个主题      人收藏
  • 分类创建于1970-01-01
  • 最后更新于3 天前
信息栏
小恒学术问答,帮您解决细胞分子以及慢病毒、腺病毒、腺相关病毒AAV包装问题
站内统计
  • 主题数量:2030
  • 回帖数量:1667
  • 分类数量:12
  • 用户数量:60