1
1
1
1
1
1
1

qPCR和普通PCR有什么区别

PCR 云梦 â€¢  2023-12-22 â€¢ æœ€åŽå›žå¤æ¥è‡ª æ¢§æ¡æ ‘下
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
分类:检测
检测

检测

    

    

  • 57个主题      人收藏
  • 分类创建于1970-01-01
  • 最后更新于21 å¤©å‰
信息栏
小恒学术问答,帮您解决细胞分子以及慢病毒、腺病毒、腺相关病毒AAV包装问题
站内统计
  • 主题数量:2030
  • 回帖数量:1667
  • 分类数量:12
  • 用户数量:60